BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 73/220/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 202 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 540.392 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 75.358 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 465.034 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.600.413 zł
- wydatki ogółem - 20.852.489 zł

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 cze 2009 12:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1119 razy