BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Naczelnik Wydziału: WACŁAW SIERBIŃSKI
tel. (086) 215 69 19, 215 69 22, 215 69 23, 215 69 80, 215 69 76, 215 69 21 e-mail: waclaw.sierbinski@powiatlomzynski.pl

Do zadań wydziału należą sprawy z zakresu m.in.:

- prawa wodnego,
- geologicznego,
- ochrony i kształtowania środowiska,
- ochrony przyrody,
- rybactwa śródlądowego,
- prawa łowieckiego,
- gospodarki leśnej,
- gospodarki odpadami,
- rolnictwa, organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich,
- architektury i budownictwa
- zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

Data powstania: wtorek, 20 maj 2003 14:23
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2003 14:23
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 17153 razy