BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/06

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 12 września 2006 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referenta w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży
Na podstawie art.3a ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593, z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko referenta w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 2.Określam kryteria doboru kandydatów na stanowisko referenta wskazane w załączniku do zarządzenia.

§ 3. Ustalam termin przyjmowania ofert do dnia 30 września 2006r.

§ 4. Zamieszczam ogłoszenie o naborze na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 5. Powołuję Komisję w sprawie przeprowadzenia naboru w składzie:

1) Barbara Cwalina - przewodniczący,
2) Bogdan Gierwatowski - członek ,
3) Małgorzata Szabłowska - sekretarz.

§ 6 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 13 wrz 2006 10:41
Data opublikowania: środa, 13 wrz 2006 10:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2006 08:59
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1391 razy