BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Łomża ul. Poligonowa 30 ogłasza nabór na stanowisko referenta
1.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie ekonomiczne,
2) obsługa komputera oraz podstawowa znajomość programów użytkowych Word, Excell, Symfonia FK,
3) odbyty staż w księgowości w jednostce budżetowej- minimum 6 miesięcy.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) kompletowanie dokumentów finansowych,
2) prowadzenie analityki do kont syntetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) obsługa programu księgowego- Symfonia FK.

3.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i posiadane uprawnienia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

4.Termin i miejsce składania dokumentów :

Termin: do dnia 30 września 2006 r. włącznie.

Miejsce składania dokumentów: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 pokój nr 11.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko referenta w ZDP” , w pokoju nr 11 – Sekcja Administracyjno- Księgowa Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1593 z późn.zm).
Data powstania: środa, 13 wrz 2006 10:44
Data opublikowania: środa, 13 wrz 2006 10:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2006 08:59
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1406 razy