BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO REFERENTA w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży
Informujemy, że w dniu 16.10.2006r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Renata Wiśniewska zamieszkała w Łomży.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Wiśniewska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne, odbyła 6- miesięczny staż w księgowości w jednostce budżetowej.
Zna podstawowe zasady obsługi programów użytkowych takich jak: Word, Excell, Symfonia FK.

Data powstania: środa, 18 paź 2006 10:01
Data opublikowania: środa, 18 paź 2006 10:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 paź 2006 12:42
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1456 razy