BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 60

odbędzie się w dniu 10 grudnia 2008 r. (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokołu z 59-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosków:
a) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dokonanie zmian w budżecie PCPR,
b) 2 wniosków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży o zwiększenie środków budżetowych,
c) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o zwiększenie planu wydatków,
d) wniosku Naczelnika Wydziału ROŚB o uruchomienie środków finansowych z rezerwy ogólnej,
e) podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
3. Uzgodnienie wysokości odszkodowania za grunty, które przeszły na własność powiatu
z mocy decyzji zatwierdzającej podziały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przejęcia do prowadzenia zadań z zakresu spraw pozarządowych należących do kompetencji Wojewody Podlaskiego.
i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
8. Zapoznanie z porządkiem obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.
9. Sprawy różne:
Data powstania: czwartek, 4 gru 2008 08:40
Data opublikowania: czwartek, 4 gru 2008 08:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 gru 2008 08:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1442 razy