BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 80

odbędzie się w dniu 15 września 2009 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokołu z 78 -ego posiedzenia Zarządu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Jedwabne nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi dotychczas gminnej Rzekuń – Drwęcz do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
8. Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża
9. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie w sprawie zwiększenia liczby miejsc dla domu.
11. Informacja Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa o realizacji projektu „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Pątnica – drozdowi - Wizna w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi”.
12. Sprawy różne:
Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 wrz 2009 09:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1405 razy