BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 96

odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokołu z 95-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie bilansu za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
3. Rozpatrzenie planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok ZPOZ w Łomży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową.
6. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.

7. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Pani Justyny Frankowskiej o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/1.
8. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Państwa Justyny i Tomasza Frankowskich o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/2.

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie Gminie Nowogród.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
13. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
14. Sprawy różne:
Data powstania: wtorek, 13 kwi 2010 08:35
Data opublikowania: wtorek, 13 kwi 2010 08:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 kwi 2010 09:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1420 razy