BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 97

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2010 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokołu z 96-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie opinii w sprawie utworzenia przez Zakład Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
4. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego.
6. Rozpatrzenie wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku o ufundowanie nagród.
7. Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Łomży o ufundowanie nagród.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od stycznia do 31 marca 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
10. Sprawy różne:
Data powstania: czwartek, 22 kwi 2010 08:06
Data opublikowania: czwartek, 22 kwi 2010 08:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 kwi 2010 09:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1619 razy