BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 11

odbędzie się w dniu 24 maja 2011 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 10-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.

4. Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 na rok szkolny 2011/2012.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Zapoznanie z porządkiem obrad XI-ej Sesji Rady Powiatu.
8. Sprawy różne:
- przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania PN. „Przyroda dla nas, my dla
przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w
Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich
czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
Data powstania: czwartek, 19 maj 2011 10:20
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2011 10:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 maj 2011 09:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1401 razy