BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 3

odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 2-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Gminy Piątnica w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo.
4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie realizacji porozumienia z Gminą Łomża z dnia 30 czerwca 2014 r.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji Posła na Sejm Lecha Antoniego Kołakowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
9. Sprawy różne:
Data powstania: poniedziałek, 12 sty 2015 08:24
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2015 08:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sty 2015 14:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 910 razy