BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 5

odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z 3 i 4-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotycząca przeglądu dokumentacji technicznej z lat 2013-2014, planowanej do przebudowy sieci drogowej.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
7. Informacja dotycząca średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.
9. Informacja dotycząca sprawozdania z realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
11. Sprawy różne:
Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 12:10
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 12:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 sty 2015 14:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 922 razy