BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 31

odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 10.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 30 - ego posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiacie Łomżyńskim w 2016 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 6. Przyjęcie projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 7. Sprawy różne:

   

   

Data powstania: wtorek, 1 gru 2015 12:38
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2015 12:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 gru 2015 09:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 660 razy