BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 44/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 maja 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.00 natomiast zakończenie o godzinie 8.10.

 

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak      
 2. Antoni Włodkowski          

- członek Zarządu.

- członek Zarządu

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 43-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia porozumień z Gminą Wizna w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wizna.

 4. Sprawy różne.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Starosta przedstawiła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia porozumień z Gminą Wizna w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wizna. Uzasadniła potrzebę zmiany poprzez dopisanie numeru drogi.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia porozumień z Gminą Wizna w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wizna. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/152/2016 z dnia 30 maja 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 44-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

   

                                                                                                   

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 23 cze 2016 09:22
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2016 09:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 436 razy