BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwalony w dniu 19 września 2016 roku Uchwałą Nr 51/178/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży, stanowiący  

         załącznik do niniejszej uchwały.

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

         01 października 2016 roku.

 Przewodniczący Zarządu:

Elzbieta Parzych

 Członkowie Zarządu:                                               

  1. Lech Szabłowski         
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 paź 2016 15:23
Data opublikowania: środa, 5 paź 2016 15:24
Data edycji: środa, 5 paź 2016 15:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 799 razy
Ilość edycji: 3