BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 53

odbędzie się w dniu 19 października 2016r. (środa) godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z 52-go posiedzenia Zarządu.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez komisję stypendialną do stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2016/2017.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

  7. Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 18 paź 2016 11:11
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2016 11:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 paź 2016 09:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 537 razy