BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 56

odbędzie się w dniu 23 listopada 2016r. (środa) godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z 55-go posiedzenia Zarządu.

  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 „.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieopłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

  6. Przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu.

  7. Sprawy różne.

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2016 12:54
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2016 12:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lis 2016 13:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 604 razy