BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 59

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016r. (środa) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z 57-go i 58-go posiedzenia Zarządu.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia kontroli w SP Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży i zatwierdzenia Programu kontroli.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiat Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016-2022.

  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum.

  9. Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 13 gru 2016 08:22
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2016 08:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 gru 2016 15:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 524 razy