BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 62/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.15.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 3. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok dotyczy kwestii przeniesień w planie wydatków w zadaniach własnych – rozdział 75020 – przeniesienia w ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Łomży.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 62/216/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 62-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

                                                                                                              

Data powstania: środa, 11 sty 2017 13:41
Data opublikowania: środa, 11 sty 2017 13:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 387 razy