BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 80

odbędzie sie w dniu 21 września 2017r. (czwartek) godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 79-go posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii nN-0,4kV na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Polowej 53.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Filia w Nowogrodzie.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie gminy Łyse, w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej na terenie gminy Goworowo, w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 12. Sprawy różne.

   

Data powstania: środa, 20 wrz 2017 14:28
Data opublikowania: środa, 20 wrz 2017 14:29
Data przejścia do archiwum: sobota, 23 wrz 2017 09:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 139 razy