BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK. (aktualizacja 29.09.2017r.)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK. (aktualizacja 29.09.2017r.)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK.

(aktualizacja 29.09.2017r.)

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia wg. podziału na zamówienia, roboty budowlane, dostawy, usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb 95 z podziałem na poszczególne części.

dostawy

przetarg nieograniczony

538.100,00 zł

I kwartał

- postępowanie zakończone podpisaniem umów

 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las, gm. Zbójna

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

753.715,00 zł

I kwartał

- postępowanie zakończone podpisaniem umowy

 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

770.385,00 zł

I kwartał

- postępowanie zakończone podpisaniem umowy

 4

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo – Nowe Krzewo, gm. Piątnica

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.700.141,00 zł

II kwartał

- postępowanie zakończone podpisaniem umów

 

 5

Przetarg na zakup emulsji C65 B3 PU/RC – 84 Mg, masy mineralno asfaltowej – 105 Mg oraz

grysu pochodzenia polodowcowego2/5 860 Mg

dostawy

przetarg nieograniczony

295.027,00 zł

I kwartał

- postępowanie zakończone podpisaniem umowy

 6

Dostawa materiałów drogowych tj., pospółka ok. 500 Mg, , piasek ok. 600 Mg, mieszanka kruszywa i naturalnego ok. 1200 Mg z podziałem na poszczególne części zamówienia

dostawy

przetarg nieograniczony

266.269,00 zł

II kwartał

- postępowanie zakończone podpisaniem umowy

 7

Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

2.287.676,08 zł

II kwartał

- postępowanie zakończone podpisaniem umowy

 8

„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”

Część I.

a) Emulsja C 69 B3 PU – 68Mg

b) Masa mineralno-asfaltowa - 60Mg

Część II. Grysy bazaltowe

-     2/5 mm w ilości 225 Mg

-     5/8 mm w ilości 285 Mg

dostawy

przetarg nieograniczony

Część I.

152.323,20 zł

 

Część II.

78.283,35 zł

III kwartał

- postępowanie zakończone podpisaniem umowy

 9

„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B

i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

217.974,76 zł

III kwartał

- postępowanie zakończone podpisaniem umowy

                                                                                                                                                                                                     30.09.2017r.

Data powstania: piątek, 29 wrz 2017 08:01
Data opublikowania: piątek, 29 wrz 2017 08:02
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 410 razy