BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 83/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 października 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.20 natomiast zakończenie o godzinie 9.30. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: 1. Elżbieta Parzych - Starosta – Przewodnicząca Zarządu. 2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta. 3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu. 4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu. 5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco: Przyjęcie autopoprawki do Projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w związku z pismem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 23 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego – proponowana jest zmiana do budżetu, która skutkuje zmianami w załącznikach: Nr 2 - „Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok”; Nr 3 - „Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku”; Nr 4 - „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 r.”. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok. W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień. Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 82-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 920 natomiast zakończenie o godzinie 930. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Przyjęcie autopoprawki do Projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w związku z pismem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 23 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego – proponowana jest zmiana do budżetu, która skutkuje zmianami w załącznikach: Nr 2 - „Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok”; Nr 3 - „Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku”; Nr 4 - „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 r.”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.


Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 82-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2017 12:50
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2017 12:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 594 razy