BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 106/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lipca 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 natomiast zakończenie o godzinie 9.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie remontu skrzyżowania na ul. Włościańskiej.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia  porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 106/380/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.3 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie przebudowy drogi na odcinku Kalinowo – Drozdowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia  porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 106/381/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 106-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        
                                                                                                                   

 

Data powstania: wtorek, 11 wrz 2018 11:38
Data opublikowania: wtorek, 11 wrz 2018 11:39
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 130 razy