BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 13/2019

odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ( II piętro p.308)

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 12-go posiedzenia zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: „ Rozbudowa
i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo- Łuby Kiertany – Łuby Kurki”
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gmina Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo- Czartoria” na odc. o dł. ok. 990m.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie przekazania zarządu drogi powiatowej nr 1904B Łomża- Szablak – Nowogród na odcinku od skrzyżowania z gminną drogą publiczną nr 105 737 B ulica Piaskowa we wsi Jednaczewo ( wraz ze skrzyżowaniem) do granicy Gminy Łomża z Gminą Nowogród.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne”.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Zbójna, Powiat Łomżyński.
Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 9 kwi 2019 11:26
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2019 11:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 kwi 2019 11:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 341 razy