BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 14

odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. (wrotek) o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 13-go posiedzenia Zarządu.
Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy Poradni psychologiczno-pedagogicznej Nr 1 w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres   od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku.
Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo- Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w obrębie miejscowości Górki Sypniewo” na odc. o dł. ok. 990m.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B ul. Młynarska w m. Konarzyce.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w msc. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” na terenie Gminy Jedwabne, na dł. odcinka ok. 1 083m.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania
w zarząd drogi powiatowej Gminie Stawiski.
Rozpatrzenie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lub likwidacji środka trwałego. 
 Sprawy różne.

Data powstania: poniedziałek, 29 kwi 2019 15:22
Data opublikowania: poniedziałek, 29 kwi 2019 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2019 09:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 273 razy