BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 19

odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 18-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do remontu drogi powiatowej nr 1928B Jedwabne (ul. Łomżyńska, Przestrzelska – Przestrzele Wielkie – Kucze- Siestrzanki – Mocarze).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia umowy z POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wółka Kozodawska, 05-500 Piaseczno- Wykonawcą budowy drogi ekspresowej S61
w zakresie trasy przejazdu transportu ciężkiego materiałów i sprzętu na potrzeby budowy ww. drogi drogą powiatową nr 1946B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 677 do granicy pasa drogowego przewidzianego pod budowę drogi ekspresowej S61.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece
w Łomży.
Wniosek o wydanie opinii dotyczącej planowanej realizacji inwestycji pn. „ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo- Łuby Kiertany- Łuby Kurki
w lokalizacji 0+000 – 2+365,32”.
Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 25 cze 2019 10:32
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2019 10:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 cze 2019 08:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 199 razy