BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 21

w dniu 11 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. (czwartek)  o godz. 11:00  w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

 

Proponowany porządek obrad:Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 19-go i 20-go  posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1944B dr. 677 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odc. Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+ 825,00 – 2+731,46”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Młodzianowo – Jankowo Skarbowo na odc. o dł. ok. 990 m”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.
„Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo – Wszerzecz
o dł. 990m”,
„Remont drogi powiatowej nr 1944 B Jemielite – Wypychy – Sierzputy Marki – na odc. o dł. ok. 315m”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odc. Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00
o dł. 2,8 km”.
 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany nazwy Muzeum Przyrody w Drozdowie i nadania Statutu.
Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 9 lip 2019 10:54
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2019 10:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lip 2019 10:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 117 razy