BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 23

odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 22-go  posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych prze inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2019 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2019.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wizna w sprawie wybudowania chodnika na ul. Polnej w miejscowości Wizna.
Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wizna w sprawie drogi nr 1962B – Kokoszki.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
Sprawy różne.

Data powstania: piątek, 23 sie 2019 13:43
Data opublikowania: piątek, 23 sie 2019 13:44
Data przejścia do archiwum: niedziela, 1 wrz 2019 08:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 162 razy