BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 32

odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro p.308).

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 31-go posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.
Rozpatrzenie wniosku OSP w Nowogrodzie.
Sprawy różne.

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 10:12
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 10:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 lis 2019 14:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 135 razy