BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 45/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 marca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk

- członek Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia.
  3. Sprawy różne.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia, po czym przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt przedmiotowej uchwały. Nawiązując do powyższego prosił o ewentualne uwagi lub pytania.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zawarcia umowy użyczenia (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/191/2020 z dnia 31 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 45-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2020 12:53
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2020 12:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 93 razy