BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 03 lutego 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 lutego 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Edycja wiadomości Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji

Edycja wiadomości Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - [Wszystkie zmiany]

Zatwierdzenie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej

Edycja wiadomości Zatwierdzenie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej - [Wszystkie zmiany]

Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Edycja wiadomości Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin

Edycja wiadomości Wydawanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin - [Wszystkie zmiany]

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospdarczej w zakresie zbierania odpadów

Edycja wiadomości Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospdarczej w zakresie zbierania odpadów - [Wszystkie zmiany]

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Edycja wiadomości Wydanie zezwolenia na transport odpadów - [Wszystkie zmiany]

Zmiana lasu na użytek rolny

Edycja wiadomości Zmiana lasu na użytek rolny - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a mogą negatywnie wpływać na środowisko

Edycja wiadomości Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a mogą negatywnie wpływać na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością Gminy

Edycja wiadomości Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością Gminy - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii- 1) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 2) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Edycja wiadomości Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii- 1) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 2) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 10 lutego 2015

Wiadomości

Porozumienie w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Nowogród) z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Porozumienie w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - [Wszystkie zmiany]

Porozumienie w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Nowogród) z dnia 29 stycznia 2015 r.

Edycja wiadomości Porozumienie w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Nowogród) - [Wszystkie zmiany]

Porozumienie w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Łomża) z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Porozumienie w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Łomża) - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 lutego 2015

Wiadomości

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 lutego 2015

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 lutego 2015

Wiadomości

Protokół nr III/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr III/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce nożnej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce nożnej - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w badmintonie dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w badmintonie dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w badmintonie chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w badmintonie chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w siatkówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w siatkówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w koszykówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w koszykówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 lutego 2015

Wiadomości

Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 lutego 2015

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Nr 1

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 lutego 2015

Wiadomości

Decdyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decdyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lutego 2015

Wiadomości

Zestawienie zawodów zorganizowanych przez Powiatowe SZS w roku 2014.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zawodów zorganizowanych przez Powiatowe SZS za rok 2014. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz zawodów organizowanych przez Powiatowy SZS w roku 2014

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz zawodów organizowanych przez Powiatowy SZS w roku 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 lutego 2015

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 lutego 2015 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 lutego 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 lutego 2015

Wiadomości

Sporządzenie nowych uproszczonych planów urządzenia lasu

Dodanie nowej wiadomości: Sporządzenie nowych uproszczonych planów urządzenia lasu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 lutego 2015

Wiadomości

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian