BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszęciu postępowania administracyjnego dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Elżbiecin

Stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.nr 80, poz. 721 z późn.zm.) zawiadamia się,
że w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę i rozbudowę publicznej drogi gminnej Nr 109673B Elżbiecin – od drogi wojewódzkiej Nr 668 do drogi krajowej Nr 64, na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 668 do wsi Elżbiecin. Sprawa prowadzona jest z wniosku – Gminy Piątnica Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 317, tel. nr 086-215-69-20. Wykaz nieruchomości objętych inwestycją: Działki przewidziane pod inwestycję: Obręb Elżbiecin: 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 47/48, 47/73, 47/91, 68/18, 68/20, 68/22, 68/16, 68/14, 68/12,47/93, 47/75, 47/79, 47/81, 47/83, 47/87, 47/89, 186/1, 186/2, 182/1, 183/1, 47/85, 47/77, 47/95, 47/97, 47/103, 47/99, 64/3, 64/5, 63/25, 63/27, 47/101, 63/31, 63/29, 63/33. Działki ulegające podziałowi: dzielone do wykupu pod wnioskowaną inwestycję: 47/1 na 47/73, 47/47 na 47/91, 68/9 na 68/18, 68/10 na 68/20, 68/11 na 68/22, 68/7 na 68/16, 68/6 na 68/14, 68/5 na 68/12, 47/51 na 47/93, 47/3 na 47/75, 47/34 na 47/79, 47/35 na 47/81, 47/36 na 47/83, 47/44 na 47/87, 47/45 na 47/89, 186 na 186/1 i 186/2, 182 na 182/1, 183 na 183/1, 47/39 na 47/85, 47/29 na 47/77, 47/58 na 47/95, 47/59 na 47/97, 47/60 na 47/103, 47/61 na 47/99, 64/1 na 64/3, 64/2 na 64/5, 63/1 na 63/25, 63/2 na 63/27, 47/62 na 47/101, 63/22 na 63/31, 63/8 na 63/29, 63/23 na 63/33. Starosta Łomżyński
Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2009 15:18
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2009 15:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 paź 2009 09:54
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 1367 razy