BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu pozwoleniu na rozbudowę wodociagu gminnego Zbójna - Dobrylas we wsiZbójna, Osowiec i Laski

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 – późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. – tekst jednolity) zawiadamia się,
że dla Gminy Zbójna w dniu 5 marca 2010r. została wydana decyzja o pozwolenia na rozbudowę istniejącego wodociągu gminnego Zbójna – Dobrylas zasilanego z ujęcia wodociągowego w Zbójnej o odcinek dł. 12,6 km Zbójna – Osowiec – Laski wraz z przyłączami do posesji na terenie obejmującym części działek położonych na gruntach wsi:

- Zbójna: 1017, 1018, 1362, 1353, 1965, 1030/2, 1030/1, 1029, 1020/3, 1020/7, 976, 975, 981, 1363, 1233, 1359, 891/3, 996, 997/1, 998,

- Osowiec:, 10/1, 221, 220, 219/2, 18, 16/1, 26, 22, 23, 1964, 1976, 1965, 219/1, 218, 182, 184/3, 184/2, 188, 203/1, 24, 183, 185/2,

- Laski: 371, 365, 313, 308, 309, 310, 301, 289, 135/2, 135/3, 363, 285/4, 284/3, 289, 282, 281, 364, 12/2, 346, 217, 218, 51, 269, 270, 363, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 248, 275, 279, 235, 367, 280, 240, 367, 252, 255, 256, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 264, 266, 267/1, 268, 269, 135/3, 135/2, 342, 141, 144, 145, 148, 149, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 174, 175/2, 176, 177/1, 177/2, 178/5, 178/4, 180, 338, 181/1, 181/2, 181/3, 182, 357, 359, 208, 199/2, 212, 140, 263, 175/1.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 328.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Łomżyński

Łomża, dnia 06.03.2010r.
Data powstania: środa, 10 mar 2010 13:36
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2010 13:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 kwi 2010 12:40
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 1214 razy