BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie w sprawie złożenia wniosku o udzielenie nowego pozwolenia zintegrowanego (w związku z istotnymi zmianami w instalacji) dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy

Starostwo Powiatowe w Łomży, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr. 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuje, na wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy z dnia 8 czerwca 2011 r. wszczęto postępowanie o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego.

W związku z powyższym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 321 (we wszystkie dni robocze w godzinach od 8 do 14) można zapoznać się z przedmiotową dokumentacją, składać do tut. Organu uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia


Łomża, dnia 06.07.2011 r.
Data powstania: środa, 6 lip 2011 12:16
Data opublikowania: środa, 6 lip 2011 12:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 sie 2011 12:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1277 razy