BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - PRZYPOMNIENIE

Starosta Łomżyński przypomina, iż zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy następujące rodzaje decyzji: - zezwolenie na zbieranie, - zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, - decyzje wydane na podstawie art. 31 ust 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach w części dotyczącej zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
W związku powyższym do dnia 23 stycznia 2015 r. posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do ww. terminu odpowiedniego zezwolenia, będą traktowani jako prowadzący działalność niezgodnie z przepisami, tj. bez wymaganego zezwolenia.
Data powstania: piątek, 12 wrz 2014 13:13
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2014 13:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 12:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1437 razy