BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla zadania 5 etap II - badania uzupełniające

Starostwo Powiatowe w Łomży, działając na podstawie art. 41 ust.3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ) informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 r. Starosta Łomżyński wysłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, reprezentowanej przez Pana Janusza Iwanickiego, współpracownika COMPEX PROJEKT Spółka z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe ul. Armii Krajowej 6, 40-698 Katowice z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno–inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka-Łomża-Stawiski-Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko-granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długość ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla zadania 5 etap II, badania uzupełniające - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57+050 do km 69+700, dł. ok. 12,65 km [S61]; 2,42 km [DK 63, klasy GP], gmina Piątnica, powiat łomżyński, gmina Stawiski, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie”.


 Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 321, w godz. 7:30 - 15:30, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.


Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 gru 2015 10:20
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2015 14:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2540 razy