BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 i ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469) zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich                     w Białymstoku 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Śniadowo z obejściem m. Konarzyce.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 321, w godz. 800– 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie tego terminu dokumenty znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 
z up. Starosty
Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 gru 2015 08:20
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 08:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2763 razy