BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.5.2016

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża wydał decyzję Nr 5/2016 z dnia 30 maja 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.5.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105804B ulica Leśna we wsi Wygoda od km 0+579,00 do km 1+008,50 i drogi gminnej nr 105805B ulica Lipowa we wsi Wygoda od km 0+000,00 do km 0+345,45

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 cze 2016 10:35
Data opublikowania: czwartek, 2 cze 2016 10:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:56
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1714 razy