BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) informuje się o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Powiatu Łomżyńskiego.

Rozpoczęcie prac nad opracowywaniem tych dokumentów podyktowane jest uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej i potrzeb rozwojowych oraz przepisów prawnych.
Jednocześnie informuje się, że w związku z opracowywaniem dokumentów, zostanie przeprowadzona ankietyzacja. Bardzo proszę o aktywny udział

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 23 cze 2016 11:37
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2016 11:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:03
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1724 razy