BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wydał decyzję znak: ROŚB.6341.39.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 53+981,65 do km 56+272.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 13:17
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 13:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 10:03
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1338 razy