BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Zakładu Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74 (adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 6/18, 18-300 Zambrów) z dnia 19 października 2016 r. do organu wpłynął (18 listopada 2016 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 1. wylotów kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód do rzeki Łomżyczka w miejscowości Łomża, ul. Nowogrodzka, 2. przepustu na rzeczce Struga Lewacka, mostu i kładki na rzecze Łomżyczka, w ramach „Przebudowy z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 ul. Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00”.
Data powstania: piątek, 2 gru 2016 10:33
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2016 10:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 10:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1636 razy