BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 15 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki w km 0+000,00 do 950,00, gm. Łomża
Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 12:47
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 12:58
Data edycji: czwartek, 22 gru 2016 13:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 10:05
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1526 razy
Ilość edycji: 2