BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 20 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 197/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Damian Zaręby na budowę w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza powyżej 60DJP: zespołu budynków inwentarskich – obór o obsadzie 362,5 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 3987,5m³, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz zbiornika na wodę użytkową (zabezpieczającego budynki w przypadku awarii sieci wodociągowej) na działce numer 262 obręb ewidencyjny 0009 Jastrząbka Młoda, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 10:44
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2017 10:45
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1556 razy
Ilość edycji: 1