BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2017

Zgłoszenie budowy linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka na dz. 99, 73, 72/1, 72/2, 72/3 oraz przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia polegającej na dowieszeniu przewodu i opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka na dz. nr 99, 71/4, 71/6, 70, 68, 66, 63, 62/4, 62/3, 61, 60, 59/1, 58/3, 58/2, 58/4, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18/4, 18/3, 18/7, 18/8, 21/1, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, gm. Miastkowo Inwestor: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
Data powstania: czwartek, 9 lis 2017 15:07
Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2017 15:13
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 161 razy