BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek z dnia 4 września 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu: 28 września 2017 r.) Drogowiec Sp. z o.o. będącego pełnomocnikiem Miasta Białegostoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę, przebudowę i budowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji zadania: budowy ul. Polnej w Białymstoku na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady wraz z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rzeki Biała.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 lis 2017 13:07
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 13:09
Data edycji: środa, 15 lis 2017 12:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 869 razy
Ilość edycji: 2