BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 lutego 2018 r. została wydana decyzja Nr 99/2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Joanny Grzybińskiej w zabudowie zagrodowej na budowę: budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 271,94 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 436,0 DJP) z kanałami podrusztowymi na gnojowicę o pojemności V = 2700,0m³ wraz z częścią socjalno - pomocniczą, dwóch silosów paszowych H514/6 o ładowności 26,5 t każdy oraz zbiornika na nieczystości płynne o pojemności V = 9,0m3 na działce numer 5/3 obręb ewidencyjny 0007 Dłużniewo, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 26 lut 2018 15:33
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lut 2018 15:35
Data przejścia do archiwum: środa, 14 mar 2018 11:40
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 147 razy