BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja dot. szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

Od 1 kwietnia 2018r. obowiązuje ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy -Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 651), która wprowadziła nowe zasady dotyczące m.in. szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami:

1) wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy (wójta/burmistrza) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, 

2) szacowania szkód a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespól składający się z:

a)przedstawiciela organu wykonawczego gminy (wójta/burmistrza) lub przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy (sołtysa),

b)przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,

c)właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda,

3) o terminie dokonania oględzin przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

                   

Data powstania: piątek, 20 kwi 2018 11:01
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2018 11:03
Data edycji: piątek, 17 sie 2018 14:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sie 2018 08:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 238 razy
Ilość edycji: 1