BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 t.j.) zawiadamiam, że dnia 30 października 2018 r. została wydana decyzja Nr 8/2018, znak: ROŚB.6740.2.7.2018 udzielająca Wójtowi Gminy Wizna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 172032 B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1934 B Piątnica Poduchowna – Drozdowo – Bronowo – Wizna do granicy pasa drogowego drogi gminnej z działką nr ewid. 646 w obrębie Bronowo), odcinek o łącznej długości 998,90m, od km 0+002,50 do km 1+001,40, droga gminna, klasa drogi D

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2018 09:37
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2018 09:40
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 401 razy
Ilość edycji: 1