BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.215.2018.Ł.B.

(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych oraz rurociągów technologicznych a także zlokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią......)

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 kwi 2019 08:08
Data opublikowania: środa, 24 kwi 2019 08:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 maj 2019 18:52
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 309 razy