BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowegona sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złozona przez Wykonawcę: EKO – LAS Zakrzewski Stanisław, ul. Lipowa 47/1 lok. 7, 15-424 Białystok została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów
w kryterium: cena –  znaczenie 100 %. 

Data powstania: wtorek, 30 kwi 2019 13:44
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2019 13:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 301 razy